@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
 

 
 

 

     
 

Lời Kêu Gọi Cho Chương Trình Cầu Nguyện

*******

Kính gửi quý tôi tớ Chúa, quý vị Quản Nhiệm và Hội Thánh.

Kính chào quý vị trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Cảm ơn quý vị và Hội Thánh đã cầu nguyện cho Đại Hội.  Qua sự cầu nguyện của quý vị và Hội Thánh, Chúa đã mở đường rất nhiều cho Đại Hội. 

Chúng tôi rất mong được sự tiếp tục cầu nguyện của quý  vị và Hội Thánh.  Dưới đây là những điều cảm tạ Chúa đã đáp lời cầu nguyện của chúng ta và những vấn đề cầu nguyện trong tháng 11 và 12 cho Đại Hội:

 I.  Cảm tạ Chúa đã mở đường trong những điều như sau:

 1.  Tinh thần đến với Đại Hội của các tín hữu rất cao. 

Dù số chỗ nội trú đã hết nhưng do lòng yêu mến Chúa, nhiều tín hữu và gia đình đã dự Đại Hội bằng cách nhờ Ban Tổ Chức giúp sắp xếp chỗ ở trong một apartment gần địa điểm Đại Hội

 2.  Đã có trên 550 người ghi danh dự Đại Hội toàn thời trong số đó có khoảng 150 tín hữu trong dạng gia đình trẻ và thanh niên.

 3.  Ban Tổ Chức Đại Hội đã hoàn tất hầu hết các mục vụ (công tác) tổ chức Đại Hội.

 4.  Ban Tổ Chức Đại Hội được sự cộng tác của một nhóm chuyên về mục vụ ‘chương trình thiếu niên và thiếu nhi’ để có chương trình hướng dẩn rất phong phú cho các em dưới 12 tuổi.

 5.  Ban Tổ Chức Đại Hội đã được sự hỗ trợ của Dân Biểu Michael Choi, Liên Hiệp Báp-tít Queensland và Lãnh Sự Úc tại Việt Nam để mọi thủ tục xin visa cho các tôi tớ Chúa và các khách mời được giải quyết thỏa đáng.

 6.  Một số tin hữu đã tích cực hỗ trợ tài chánh cho Đại Hội.

  

II.  Xin cầu nguyện cho Ban Tổ Chức Đại Hội:

 1.  Chúa ban thêm sức mới, sự khôn ngoan tổ chức và ơn quyền phục vụ cho Ban Tổ Chức Đại Hội.

Càng gần đến ngày Đại Hội thì sự tiêu hao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần để hoàn thành các trách nhiệm phục vụ của Ban Tổ Chức Đại Hội càng tăng thêm.

 2.  Chúa ban sức khỏe cho Mục sư Trịnh Mỹ Hoa, Trưởng Ban Tổ Chức.     

3.  Chúa ban sức khỏe cho Bà Nguyên Thủy, Ban Âm Nhạc Thờ Phượng, sẽ sinh nở

trong khoảng tháng 12/08 hay tháng 1/09.

 4.  Các Hội Thánh, các vị lãnh đạo và các tín hữu khắp nơi khích lệ, cảm thông và hỗ trợ

Ban Tổ Chức Đại Hội.

 5.  Ban Tổ Chức cùng mọi cá nhân thành viên của các ban nghành (vận chuyển, thờ phượng, tiếp tân, âm nhạc, âm thanh, ẩm thực, chương trình, tài chánh…vv) nhận được sự vui mừng, ý nghĩa và năng lực của Sự Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su.

 6.  Chúa tiếp tục cảm động cho có thêm các tín hữu đóng góp tài chánh cho Đại Hội.

 7.  Ban Tổ Chức Đại Hội cần có 15,000 đô Úc trong tháng 12 để đóng những khoản tiền phải trả ‘full’ trước cho các khách sạn, dịch vụ vv trong lúc chưa kịp thu lệ phí Đại Hội.   

  

III.  Xin cầu nguyện cho chương trình ‘người lớn’ của Đại Hội:

 1.  Các buổi ‘Tĩnh nguyện-Bồi Linh’ của Đại Hội được nhiều tín hữu dự phần và giúp họ xây dựng mối tương giao mật thiết và thường xuyên với Chúa.

 2.  Đức Thánh Linh xức dầu trên các diễn giả bồi linh để các bài giảng bồi linh của họ có đầy năng quyền của Chúa trong sự dạy dỗ, sửa trị, cáo trách, khuyên nài, khích lệ, thêm sức, đem sự tươi mới vv cho tôi con Chúa trong hướng đi “một gia đình, một sứ mạng” của các Hội Thánh địa phương và các tổ chức Giáo Hội. 

 Xin cầu nguyện cho các diễn giả bồi linh:

--Mục sư Lê Hồng Phúc, Giáo sĩ Southern Baptist tại Anh.

--Mục sư Đặng Ngọc Báu, (Phó Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới,  Giáo Hạt Trưởng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ)

--Mục sư Phạm Đình Nhẫn, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam & Tổng Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam, Việt Nam.

--Mục sư David Loder, Chủ Nhiệm Liên Hiệp Báp-tít Tiểu Bang Queensland.

--Mục sư Nguyễn Hữu Cương, Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.

 3.  Chúa đầy ơn trên các thuyết trình viên, sử dụng họ giúp  những kiến thức ‘kỹ thuật’ cũng như thực hành cần thiết cho tôi con Chúa trong đời sống phục vụ Chúa, Hội Thánh và xã hội.

 

Xin cầu nguyện cho các đề tài thuyết trình và các thuyết trình viên:

a.  Mục vụ Lãnh Đạo:  MS Nguyễn Hữu Cương,  Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

b.  Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam:  Mục sư Nguyễn Xuân Đức, Chủ Tịch Liên Hữu    

     Tin Lành Việt NamThế Giới.

c.  Khoa Học và Phản Khoa Học Dưới Ánh Sáng Kinh Thánh:  Tiến sĩ Vật Lý Phan Như Ngọc, Đức.

d.  Trung Thành Với Kinh Thánh, Mẫn Cảm Với Văn Hóa:  Mục sư Đoàn Hưng Linh, Thư Ký Ban Quản Trị

     Liên Hữu Thế Giới – Hoa Kỳ

e.  f.  Những Thách Thức và Phước Hạnh Của Người Nữ Cơ Đốc:  Giáo sư Ánh Tuyết, Viện Thần Học Việt

    Nam, Hoa Kỳ.

f.   Đối Chiếu Về Đức Tin và Tôn Giáo:  Mục sư Nguyễn Huệ Nhật, Hội Thánh Tin Lành Đông Berlin, Đức.

g.  Gia đình trẻ:  Phu nhân của Mục sư Phạm Đình Nhẫn.

 

 IV.  Xin cầu nguyện cho chương trình ‘thanh niên’ của Đại Hội:

 1.  Ban Đặc Trách Chương Trình Thanh Niên trong các mục vụ sắp xếp chương trình thờ phượng thanh niên, thảo luận, nhóm nhỏ, sinh hoạt, thể thao, đố Kinh Thánh…vv.

 2.  Các Ban Thanh Niên và cá nhân các bạn thanh niên đến dự Đại Hội góp phần hỗ trợ, cộng tác, hiệp một…vv với Ban Đặc Trách Chương Trình Thanh Niên.

 3.  Đức Thánh Linh dùng các diễn giả chương trình thanh niên để họ đem đến cho các bạn trẻ và gia đình trẻ lòng nóng cháy, bền bĩ và năng lực phục vụ.

 Xin cầu nguyện cho các diễn giả thanh niên:

--Mục sư Lê Hồng Phúc, Giáo sĩ Southern Baptist tại Anh,

--Mục sư Phan Minh Hội, Giáo sĩ Southern Baptist tại Mã-Lai,

--Mục sư Đoàn Hưng Linh, , Thư Ký Ban Quản Trị Liên Hữu Thế Giới – Hoa Kỳ

  

V.  Xin cầu nguyện cho các tín hữu đến dự Đại Hội

và các Ban Vận Chuyển & Tiếp Tân:

 1.  Chúa cho mọi sự đi đường, vận chuyển được an toàn. 

 2.  Ban Vận Chuyển đưa đón các tín hữu từ phi trường hay từ địa điểm tập trung đến địa điểm Đại Hội tốt đẹp.

 3.  Ban Tiếp Tân có phần công tác rất nặng vì phải tổ chức tiếp tân tại 3 khu vực khác nhau:  Chancellor Apartment, Bond University và Mermaid Apartment.

 4.  Mọi người đến Đại Hội với lòng khao khát lời Chúa, tìm cầu sự phát triển mối tương giao với Chúa và với nhau trong tinh thần “Một Gia Đình, Một Sứ Mạng”

 5.  Mọi người có lòng hỗ trợ, khích lệ, cảm thông với Ban Tổ Chức Đại Hội.

 6.  Mỗi người dự Đại Hội nhận được những điều Chúa phán dạy riêng cho chính mình và cậy nhờ ơn Chúa biến những điều này thành tâm tình và hành động phục vụ Chúa đặc biệt trong môi trường Hội Thánh địa phương mà Chúa đặt để mình vào.

  

VI.  Xin cầu nguyện cho những người từ xa đến dự Đại hội:

 1.  Chúa mỡ đường cho các diễn giả và khách mời, đặc biệt các vị đến từ Việt Nam, được các văn phòng di trú Lãnh Sự Úc dễ dàng cấp visa đến dự Đại Hội. 

 2.  Còn một số các ca nhạc sĩ Tin Lành đến Việt Nam được dễ dàng cấp visa đến dự Đại Hội.

 3.  Sức khỏe của ca nhạc sĩ Tin Lành từ Mỹ:  Vĩnh Phúc.

  

VII.  Một số gợi ý về những cách cầu thay cho Đại Hội:

 Đề nghị quý vị khích lệ Hội Thánh cầu nguyện thay cho từng phần hay toàn phần những điều kể trên, nếu có thể được, vào những thời điểm như sau (để tạo sự hiệp một cầu nguyện của các Hội Thánh):

 1.  Trong giờ thờ phượng Chúa Nhật mỗi đầu tháng.

 2.  Trong các buổi cầu nguyện của Ban Trị Sự Hội Thánh.

3.  Trong mỗi buổi học Kinh Thánh và Cầu Nguyện của các nhóm nhỏ.

4.  (Có chương trình khích lệ) các tín hữu bỏ ra 5 phút mỗi ngày để cầu thay cho Đại Hội.

5.  (Có chương trình khích lệ) có những người hứa nguyện sẽ chuyên tâm cầu thay cho Đại Hội trong suốt thời gian từ nay cho đến ngày Đại Hội.

 

Rất mong quý tôi tớ Chúa, quý vị Quản Nhiệm tích cực thông báo và khích lệ các tín hữu trong Hội Thánh không những chỉ cầu nguyện cho Đại Hội nhưng cũng đi dự Đại Hội.

 

Thân mến và hiệp một trong Chúa.

Mục sư Đinh Trường Chinh. 

Trưởng Ban Cầu Nguyện.

 


Kính gửi quý tôi tớ Chúa và Hội Thánh.
- Các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.
- Các Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Việt Nam.
- Các tôi tớ Chúa và Hội Thánh đã khích lệ và hỗ trợ.

Kính chào quý vị trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Như quý vị đã biết, để đáp ứng với Lời Chúa kêu gọi xây dựng sự hiệp một sâu rộng để cùng phục vụ Chúa, chia sẻ Tin Lành cho cộng đồng người Việt và xây dựng Hội Thánh, hai tổ chức Hội Thánh là Tổng Hội Tin Lành Việt Nam Úc Châu và Hiệp Hội Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Úc – với sự khích lệ và hỗ trợ của các Mục sư và các Hội Thánh thuộc các giáo hội khác – đã đi bước khởi đầu chính thức kết hợp tổ chức chung các kỳ Đại Hội với danh xưng là “Đại Hội Liên Hữu Tin Lành.”
Đây là một bước rất quan trọng vì kết quả của lần thứ 1 tổ chức chung này sẽ tạo điều kiện tích cực cho những sự kết hợp tổ chức chung Đại Hội với các Hội Thánh và các Giáo Hội khác trong những năm tới. 

Chúa đã chúc phước đặc biệt cho chúng ta  với Đại Hội Liên Hữu Thế Giới 2008 cũng sẽ được kết hợp tổ chức chung với Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu 2008.  Do đó danh xưng của Đại Hội lần này là “ĐẠI HỘI LIÊN HỮU TIN LÀNH ÚC CHÂU & THẾ GIỚI 2008.”  Đại Hội sẽ được tổ chức từ Chúa Nhật 28-12-2008 đến thứ năm 1-1-2009 tại Gold Coast.

Chúng tôi ý thức rằng đây không phải là một sự kết hợp cho mạnh về mặt ‘tổ chức’ và ‘nhân lực’ và ‘thuận lợi tài chánh’ nhưng đây là một sự kết hợp để hiệp một phục vụ và làm vinh hiển danh Chúa, chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất của Đại Hội là sự cầu nguyện.  Do đó, chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự cầu nguyện và phổ biến cầu nguyện của quý vị và Hội Thánh cho “ĐẠI HỘI LIÊN HỮU TIN LÀNH ÚC CHÂU & THẾ GIỚI 2008.”  

Chúng tôi rất mong được quý vị và Hội Thánh cùng chúng tôi cảm tạ Chúa và cầu nguyện cho những điều như sau:

1.  Xin Chúa ban ơn trên Đại Hội, sử dụng Đại Hội làm phương tiện để xây dựng:
a.  Các tín hữu được tăng trưởng trong đời sống cá nhân cũng như đời sống gia đình, khám phá ân tứ và phục vụ Chúa trong môi trường Hội Thánh địa phương và xã hội.
b.  Sự thông công và cộng tác trong tương lai của các tín hữu, các tôi tớ Chúa và các Hội Thánh.
c.  Những bước đi kế tiếp của việc kết hợp tổ chức chung Đại Hội của các Hội Thánh và Giáo Hội.

2.  Cảm tạ Chúa đã ban cho BTCĐH chủ đề “Một Gia Đình, Một Sứ Mạng” với câu gốc Ga-la-ti 3.28:  “Trong Chúa Cứu Thế, tất cả chúng ta đều là một trong Ngài.”

3.  Cảm tạ Chúa đã soi dẫn để Ban Tổ Chức Đại Hội đã được thành lập.  Xin cầu nguyện để Đức Thánh Linh ban cho mỗi người trong BTCĐH được sự khôn ngoan và năng lực để hoàn thành trách nhiệm tổ chức Đại Hội làm vinh hiển danh Chúa.
Xin cầu nguyện cho các vị trong BTCĐH và những trách nhiệm chính của họ như sau:
a.  Chủ Tịch Đại Hội: Mục sư Nguyễn Hùng Vương (Chủ Tịch Hiệp Hội Báp-tít Việt Nam tại Úc), đặc biệt với trách nhiệm mời các diễn giả thích hợp với chủ đề Đại Hội.
b.  Hai cố vấn:  Mục sư Nguyễn Xuân Đức (Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt NamThế Giới) và Mục sư Ngô Minh Quang (Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Úc Châu).
c.  Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội:  Mục sư Trịnh Mỹ Hoa (Quản Nhiệm Hội Thánh Ân Điển Brisbane – Baptist) với trách nhiệm tổ chức điều hành.
d.  Thư ký Đại Hội:  Ông Hoàng Nghĩa Tiến, với trách nhiệm hành chánh.
e.  Thủ Quỹ Đại Hội:  Ông Trần Văn Thưởng, với trách nhiệm tài chánh.
f.  Trưởng Ban Cầu Nguyện:  Mục sư Đinh Trường Chinh (Quản Nhiệm Chi Hội Việt Nam, Western New Community Baptist Church)
g.  Các vị trưởng ban nghành khác vv (sẽ thông báo chi tiết trong các email tới).

4.  Đức Thánh Linh xức dầu các diển giả bồi linh, dùng các vị này đem Lời Chúa xây dựng, đổi
mới, khích lệ, cáo trách vv giúp cho mọi người đến với Đại Hội xây dựng đời sống hiệp một và cùng chia sẽ với nhau sứ mạng rao giảng Tin Lành & xây dựng Hội Thánh của Chúa.
Cho đến nay các diễn giả bồi linh đã nhận lời là:
a.  Mục sư Đặng Ngọc Báu, (Phó Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới,  Giáo Hạt Trưởng Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ)
b.  Mục sư Lê Hồng Phúc, Giáo sĩ Southern Baptist tại Anh (diễn giả Đại Hội & thanh niên)
c.  Mục sư Phạm Đình Nhẫn, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam & Tổng Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam, Việt Nam.
d.  Mục sư Phan Minh Hội, giáo sĩ Southern Baptist tại Mã-lai (diễn giả Đại Hội & thanh niên)
e.  Mục sư David Logde, Chủ Nhiệm Liên Hiệp Báp-tít Tiểu Bang Queensland.
f.  Các diển giả đang chờ trả lời:
     --Mr Nick Vicijic, Life Without Limbs (diễn giả thanh niên)
     --Một số Mục sư rất được ơn đến từ Việt Nam.

5.  Đức Thánh Linh xức dầu cho các thuyết trình viên để kinh nghiệm và sự trình bày của họ sẽ giúp mỗi người tích cực phát triển đời sống cá nhân, gia đình và phục vụ Hội Thánh.
Các thuyết trình viên gồm có:
a.  Về chức vụ mục vụ:  Mục sư Nguyễn Hữu Cương (Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam)
b.  Về phát triển Hội Thánh Việt Nam trên thế giới:  Mục sư Nguyễn Xuân Đức (Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới).
c.  Thuyết trình đặc biệt:
     --Mục sư Phùng Ngọc Huyến, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Bắc Việt Nam.
d.  Về chứng đạo cho phật tử:  Mục sư Nguyễn Huệ Nhật.
e.  Về khoa học và niềm tin:  Tiến sĩ Khoa Học Phan Như Ngọc.
f.  Về Phụ nữ tuổi trung niên:  Giáo sư Ánh Tuyết.
g.  Về gia đình trẻ:  Phu nhân của Mục sư Phạm Đình Nhẫn.

6.  Cũng xin cầu nguyện cho chương trình Ca Nhạc Thánh tối 31-12-2008 với các nhạc sĩ, Vĩnh Phúc, Lê Anh Đông, và những ca sĩ Tin Lành quen thuộc như K’Long Hagim, Linh Năng, Hồng Châu, Nguyên Thủy, và một số vị khác từ Úc, Hoa Kỳ và Việt Nam vv.  Chương trình này sẽ khiến cho ĐH thêm phần phong phú, đặc biệt trong hướng phát triển Thánh Nhạc Việt Nam và khích lệ người dự. 

7.  Cảm tạ Chúa đã mở đường cho BTCĐH tìm được địa điểm rất tốt là Bond University và Chancellor Apartments.  Đây là nơi duy nhất ở Brsibane có thể cung cấp trên 500 beds với tiện nghi có máy lạnh trong mỗi phòng ngủ và sinh hoạt (để thích ứng với khí hậu nóng trong tháng 12 ở Brisbane) với đầy đủ tiện nghi phòng nhóm, phòng sinh hoạt, phòng ăn với các bữa ăn trong Đại Hội do đầu bếp Việt-Hoa nấu vv.

8.  Xin Chúa ban ơn sức cho Mục sư Trịnh Mỹ Hoa và Hội Thánh Ân Điển Brisbane với trách nhiệm điều hợp tổ chức với sự cộng tác của nhiều Hội Thánh Báp-tít cũng như Tin Lành Việt Nam và các Hội Thánh bạn khác.

9.  Xin Chúa ban ơn trên công tác tài chính và gây quỹ cho Đại Hội để có thể giảm giá (subsidize) cho mỗi tín hữu tham dự ĐH $100 và cho mỗi tôi tớ Chúa $140.  Giá biểu lệ phí sẽ được thông báo là đã được giảm $100 cho tín hữu và $140 cho các tôi tớ Chúa.

10.  Xin Chúa cảm động các Hội Thánh và các tín hữu khắp nơi có lòng cầu thay, chuẩn bị tham dự và góp phần với Đại Hội.

Đề nghị quý vị khích lệ Hội Thánh cầu nguyện thay cho những điều kể trên vào những thời điểm như sau (để tạo sự hiệp một cầu nguyện của các Hội Thánh):
1.  Trong giờ thờ phượng Chúa Nhật mỗi đầu tháng.
2.  Trong các buổi cầu nguyện của Ban Trị Sự Hội Thánh.
3.  Trong mỗi buổi học Kinh Thánh và Cầu Nguyện của các nhóm nhỏ.
4.  (Có chương trình khích lệ) các tín hữu bỏ ra 5 phút mỗi ngày để cầu thay cho Đại Hội.
5.  (Có chương trình khích lệ) có những người hứa nguyện sẽ chuyên tâm cầu thay cho Đại Hội trong suốt thời gian từ nay cho đến ngày Đại Hội.

Rất mong quý tôi tớ Chúa, quý vị Quản Nhiệm tích cực thông báo và khích lệ các tín hữu trong Hội Thánh không những chỉ cầu nguyện cho Đại Hội nhưng cũng đi dự Đại Hội.

Thân mến và hiệp một trong Chúa.

Mục sư Đinh Trường Chinh
Trưởng Ban Cầu Nguyện

 
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28