@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
 

 
 

 

     
 

Sinh Hoạt Thanh Niên

*******

Quý vi có thể xem chương trình thanh niên tại đây, Conference Youth Program.pdf

Thờ Phượng (Tiếng Anh)

Những hoạt động indoor and outdoor (thể thao, trò chơi…)

 • Vì lý do thời gian trong bảng giờ giấc chỉ có bóng đá và bóng chuyền được tổ chức.

Sinh hoạt nhóm nhỏ

Đố Kinh Thánh

Các diễn giả cho Thanh Niên:

 • Mục sư Tiến sĩ Phan Minh Hội

 • Mục sư Tiến sĩ Lê Hồng Phúc

 • Mục sư Phạm Đình Nhẫn

Sinh Hoạt Thiếu Nhi

Ban Chấp Hành Thanh Niên:

 • Phan Trung Duy

 • Hoàng Uyên

 • Nguyễn Đỗ Việt Anh

 • Ngô Thái Bảo

 • Trương Anthony

 • Nguyễn Thị Mai Thảo

 • Võ Sơn Giàu

Ban Tổ Chức Đại Hội chân thành tri ơn  tấm lòng cầu thay của toàn thể quý vị.

 
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28