@Bond University, Gold Coast
 
 
 
 

 
 
 

Chào mừng quý vị đến với trang web chính thức của Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu & Thế Giới 2008.

Địa Điểm:
Bond University
University Drive,
Robina, Queensland

Thời Gian:
28 Tháng 12 Năm 2008 - 01 Tháng Giêng 2009

Xin quý vị sử dụng những chi tiết có ở cột bên trái trang Web để tìm hiểu về mọi thông tin và thủ tục đăng ký.

Nếu cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với Ban Tổ Chức Đại Hội.

*** LƯU Ý ***

  • Xin quý vị xem trang Vận Chuyển cho những thông tin quan trọng.
     
  • Ban Tổ Chức đã hết nhặn đăng ký cho Đại Hội.
 
   
 
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28