@Bond University, Gold Coast  
 
 
 
 

 
 

 

     
 

Vấn Đề Vận Chuyển Cho Khách Trong Nước Và Nước Ngoài

*******

LƯU Ý: Để thuận tiện cho việc đưa đón, xin những quý vị đến tham dự Đại Hội bằng máy bay vui lòng thông báo những thông tin liên quan đến chuyến bay của quý vị cho người phụ trách về vận chuyển hoặc email cho Ban Tổ Chức:

  • Tên phi trường (Brisbane hoặc Coolangatta)

  • Tên của hãng máy bay

  • Ngày và giờ đến

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

A. Nhóm Phụ Trách

 
Trưởng Nhóm:
Ông Trương Hữu Đức
Mobile: 0417 601 165
 
Phó Nhóm:
Ông Nguyễn Văn Tỷ
Mobile: 0401 401 468

 

B. Thời Gian Đưa Đón Khách Từ Phi Trường Đến Đại Hội:

 
Ngày: 28-12-2008
Giờ Ga Đến
   
Địa Điểm 1:      Brisbane Airport
   
   
11:30 Sáng
Ga Nội Địa
   
12:00 Trưa
Ga Quốc Tế
       
   
3:00 Chiều
Ga Nội Địa
   
3:30 Chiều
Ga Quốc Tế
         
   
Địa Điểm 2:      Gold Coast Airport (Coolangatta)
   
   
8:00 Sáng
 
   
10:00 Sáng
 
   
12:00 Trưa
 
   
 
   
2:00 Chiều
 
   
4:00 Chiều
 


Xin quý vị chú ý đến thời gian đưa rước khách khi quý vị mua vé bay. Trong những trường hợp đặc biệt (khách đến ngoài giờ đưa rước nêu trên), xin vui lòng liên lạc trước với Nhóm Vận Chuyển trước 3 ngày.


 
       
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà;
vì trong Đức Chúa Jêsus-Christ, anh em thảy đều là một
. Ga-la-ti 3:28